۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۲
برای اولین بار صورت می گیرد؛
برای نخستین بار طرح بورسیه صنعتی به منظور پذیرش برترین های کنکور در رشته های مورد نیاز کشور از کنکور ۱۴۰۲ اجرا می شود و تعداد ۲ هزار و ۴۹۵ نفر از این طریق جذب می شوند.
کد خبر: ۸۸۰۱

به گزارش سرطان نیوز، برای نخستین بار طرح بورسیه صنعتی (بکارگیری دانشجویان مستعد برتر در واحدهای اقتصادی) مصوب بنیاد ملی نخبگان در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور از کنکور ۱۴۰۲ اجرا می‌شود.

مجموع ظرفیت پذیرش در طرح بورسیه صنعتی از کنکور ۱۴۰۲ تعداد ۱۲۶۹ نفر است که بیشترین میزان یعنی ۱۰۸۹ نفر به گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی اختصاص دارد. پس از آن گروه علوم انسانی و بعد از آن گروه علوم تجربی بیشترین ظرفیت را به خود اختصاص یافته است.

ببیشترین ظرفیت پذیرش مربوط به رشته مهندسی مکانیک با ۲۹۸ نفر ظرفیت است.

جزئیات پذیرش بورسیه صنعتی در بخش پذیرش دفترچه انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سال ۱۴۰۲

ردیف دانشگاه گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش
۱ دانشگاه ارومیه علوم تجربی روزانه زیست شناسی جانوری ۳ نفر
۲ دانشگاه بیرجند علوم تجربی روزانه زمین شناسی ۷ نفر (فقط مرد)
۳ دانشگاه بیرجند علوم تجربی روزانه شیمی کاربردی ۳ نفر
۴ دانشگاه زنجان علوم تجربی روزانه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۲ نفر
۵ دانشگاه دامغان علوم تجربی روزانه زمین شناسی ۳ نفر (فقط مرد)
۶ دانشگاه قم علوم ریاضی و فنی روزانه آمار یک نفر
۷ دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) ویژه خواهران - قم هنر روزانه فرش ۲ نفر (فقط زن)
۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم تجربی روزانه مهندسی صنایع مبلمان ۱۴ نفر (فقط مرد)
۹ دانشگاه اراک علوم تجربی روزانه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی یک نفر
۱۰ دانشگاه بوعلی سینا همدان علوم تجربی روزانه مهندسی گیاه پزشکی ۲ نفر (فقط مرد)
۱۱ دانشگاه یزد علوم ریاضی و فنی روزانه فیزیک ۴ نفر (فقط مرد)

مجموع ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون در بورسیه صنعتی ۴۲ نفر است.

جزئیات پذیرش بورسیه صنعتی در بخش پذیرش دفترچه انتخاب رشته گروه هنر و زبان خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (پذیرش با آزمون)

دانشگاه گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش
دانشگاه اصفهان زبان روزانه مترجمی زبان انگلیسی یک نفر

مجموع ظرفیت پذیرش بورسیه صنعتی در گروه زبان‌های خارجی یک نفر است.


بیشتر بخوانید

اقدامات وزارت بهداشت برای تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی


جزئیات پذیرش بورسیه صنعتی در بخش پذیرش دفترچه انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (پذیرش با آزمون)

دانشگاه عنوان رشته ظرفیت پذیرش
دانشگاه تبریز شیمی کاربردی یک نفر
دانشگاه ارومیه علوم و مهندسی صنایع غذایی (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) ۵ نفر
شیمی کاربردی یک نفر
دانشگاه اصفهان زمین شناسی یک نفر
دانشگاه صنعتی اصفهان شیمی کاربردی یک نفر
دانشگاه زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) ۲ نفر
دانشگاه سمنان شیمی کاربردی یک نفر
دانشگاه قم شیمی کاربردی یک نفر
دانشگاه مازندران (بابلسر) شیمی کاربردی یک نفر
دانشگاه یزد شیمی کاربردی یک نفر
تمامی پذیرش در این رشته‌ها در دوره روزانه صورت می‌گیرد.

مجموع ظرفیت پذیرش بورسیه صنعتی در گروه علوم تجربی ۱۵ نفر است.

جزئیات پذیرش بورسیه صنعتی در بخش پذیرش دفترچه انتخاب رشته گروه علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (پذیرش با آزمون)

دانشگاه عنوان رشته ظرفیت پذیرش
دانشگاه تبریز اقتصاد ۳ نفر (فقط مرد)
حسابداری ۶ نفر (فقط مرد)
دانشگاه ارومیه حسابداری ۷ نفر
مدیریت بازرگانی ۶ نفر
مدیریت دولتی یک نفر
دانشگاه اصفهان حقوق ۴ نفر
حسابداری یک نفر
روانشناسی یک نفر
گردشگری یک نفر
مدیریت بازرگانی ۷ نفر
مدیریت صنعتی ۲ نفر
دانشگاه بزرگمهر قائنات حسابداری ۳ نفر
دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت بازرگانی یک نفر
دانشگاه سمنان حسابداری ۲ نفر
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق یک نفر
حسابداری ۶ نفر
مدیریت بازرگانی ۳ نفر
مدیریت مالی ۳ نفر
دانشگاه قم حسابداری ۲ نفر
مدیریت بازرگانی ۴ نفر
دانشگاه شهید باهنر کرمان حقوق یک نفر
دانشگاه رازی کرمانشاه حسابداری ۴ نفر
دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) مدیریت بازرگانی ۶ نفر
دانشگاه گلستان مدیریت بازرگانی ۷ نفر
دانشگاه مازندران (بابلسر) حسابداری ۶ نفر
مدیریت بازرگانی ۷ نفر
مدیریت صنعتی ۳ نفر
دانشگاه بوعلی سینا همدان حسابداری یک نفر
مدیریت بازرگانی ۲ نفر
دانشگاه میبد حقوق ۲ نفر
حسابداری ۳ نفر
مدیریت مالی یک نفر
دانشگاه یزد حسابداری ۶ نفر
روانشناسی یک نفر
مدیریت بازرگانی ۸ نفر
تمامی پذیرش در این رشته‌ها در دوره روزانه صورت می‌گیرد.

مجموع ظرفیت پذیرش بورسیه صنعتی در گروه علوم انسانی ۱۲۲ نفر است.

جزئیات پذیرش بورسیه صنعتی در بخش پذیرش دفترچه انتخاب رشته گروه علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (پذیرش با آزمون)

دانشگاه عنوان رشته ظرفیت پذیرش
دانشگاه تبریز مهندسی برق ۲۲ نفر
مهندسی شیمی یک نفر
مهندسی صنایع ۵ نفر
مهندسی کامپیوتر ۱۱ نفر
مهندسی معماری یک نفر
مهندسی مکانیک ۱۶ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۵ نفر
دانشگاه صنعتی سهند مهندسی برق ۲۱ نفر
مهندسی شیمی یک نفر
مهندسی عمران یک نفر
مهندسی مکانیک ۲۸ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۱۰ نفر
دانشگاه ارومیه مهندسی برق ۲۰ نفر
مهندسی پلیمر ۲ نفر
مهندسی شیمی یک نفر
مهندسی صنایع ۳ نفر
مهندسی کامپیوتر ۱۰ نفر
مهندسی معماری یک نفر
مهندسی مکانیک ۱۲ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۸ نفر
دانشگاه صنعتی ارومیه مهندسی ساخت و تولید ۷ نفر
دانشگاه اصفهان ریاضیات و کاربردها ۲ نفر
مهندسی برق ۲ نفر
مهندسی مکانیک ۳ نفر
دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک یک نفر
مهندسی برق ۲۰ نفر
مهندسی پلیمر یک نفر
مهندسی شیمی ۳ نفر
مهندسی صنایع ۱۲ نفر
مهندسی عمران یک نفر
مهندسی کامپیوتر ۱۴ نفر
مهندسی معدن یک نفر
مهندسی مکانیک ۲۱ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۲ نفر
دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق ۵ نفر
مهندسی شیمی ۳ نفر
مهندسی صنایع ۶ نفر
مهندسی کامپیوتر ۶ نفر
مهندسی مکانیک ۵ نفر
مهندسی مواد و متالورژی یک نفر
دانشگاه شهرکرد مهندسی برق ۱۱ نفر
مهندسی کامپیوتر ۲ نفر
مهندسی مکانیک ۱۲ نفر
دانشگاه بزرگمهر قائنات مهندسی عمران یک نفر
دانشگاه بیرجند مهندسی برق ۱۴ نفر
مهندسی ساخت و تولید ۲ نفر
مهندسی کامپیوتر ۱۷ نفر
مهندسی معدن ۱۸ نفر
مهندسی مکانیک ۱۵ نفر
دانشگاه صنعتی بیرجند مهندسی شیمی ۹ نفر
مهندسی صنایع ۷ نفر
مهندسی کامپیوتر ۶ نفر
مهندسی مکانیک ۱۰ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۳ نفر
دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق ۵ نفر
مهندسی کامپیوتر ۴ نفر
مهندسی مکانیک ۶ نفر
دانشگاه زنجان علوم و مهندسی آب ۲ نفر
مهندسی برق ۱۹ نفر
مهندسی شیمی ۵ نفر
مهندسی صنایع ۱۵ نفر
مهندسی کامپیوتر ۵ نفر
مهندسی مکانیک ۱۵ نفر
مهندسی مواد و متالورژی یک نفر
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار مهندسی صنایع ۲ نفر
دانشگاه دامغان مهندسی برق یک نفر
مهندسی صنایع یک نفر
دانشگاه سمنان مهندسی برق ۱۰ نفر
مهندسی شیمی ۶ نفر
مهندسی صنایع ۳ نفر
مهندسی مکانیک ۱۵ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۳ نفر
دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی برق ۴ نفر
مهندسی صنایع ۲ نفر
مهندسی مکانیک ۲ نفر
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین مهندسی برق ۶ نفر
مهندسی مکانیک ۵ نفر
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا مهندسی برق ۱۷ نفر
مهندسی پلیمر یک نفر
مهندسی شیمی ۱۳ نفر
مهندسی صنایع ۲۱ نفر
مهندسی مکانیک ۱۸ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۵ نفر
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مهندسی صنایع ۱۰ نفر
مهندسی کامپیوتر ۹ نفر
دانشگاه صنعتی قم مهندسی برق ۱۰ نفر
مهندسی پلیمر ۴ نفر
مهندسی صنایع ۴ نفر
مهندسی کامپیوتر ۹ نفر
مهندسی مکانیک ۵ نفر
دانشگاه قم مهندسی برق ۱۱ نفر
مهندسی شیمی ۹ نفر
مهندسی صنایع ۳ نفر
مهندسی عمران یک نفر
مهندسی کامپیوتر ۹ نفر
مهندسی معماری یک نفر
مهندسی مکانیک ۱۰ نفر

ادامه جزئیات پذیرش بورسیه صنعتی در بخش پذیرش دفترچه انتخاب رشته گروه علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (پذیرش با آزمون)

دانشگاه عنوان رشته ظرفیت پذیرش
دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی کامپیوتر ۴ نفر
مهندسی مکانیک ۶ نفر
مهندسی مواد و متالورژی یک نفر
دانشگاه رازی کرمانشاه مهندسی برق ۱۲ نفر
مهندسی مکانیک ۱۳ نفر
دانشگاه گیلان مهندسی برق ۱۵ نفر
مهندسی شیمی ۸ نفر
مهندسی مکانیک ۵ نفر
مهندسی نساجی ۴ نفر
دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل مهندسی برق یک نفر
مهندسی کامپیوتر ۳ نفر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی شیمی ۳ نفر
مهندسی صنایع ۴ نفر
مهندسی مکانیک ۴ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۵ نفر
دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) مهندسی برق ۲ نفر
مهندسی صنایع ۵ نفر
مهندسی کامپیوتر یک نفر
دانشگاه مازندران (بابلسر) مهندسی برق ۸ نفر
مهندسی شیمی ۳ نفر
مهندسی عمران ۲ نفر
مهندسی کامپیوتر ۸ نفر
مهندسی مکانیک ۸ نفر
دانشگاه اراک مهندسی برق ۵ نفر
مهندسی ساخت و تولید یک نفر
مهندسی شیمی ۲ نفر
مهندسی صنایع ۳ نفر
مهندسی کامپیوتر ۲ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۳ نفر
دانشگاه صنعتی اراک مهندسی برق یک نفر
مهندسی ساخت و تولید یک نفر
مهندسی مکانیک یک نفر
دانشگاه بوعلی سینا همدان مهندسی برق ۲ نفر
مهندسی صنایع ۲ نفر
مهندسی عمران ۲ نفر
مهندسی کامپیوتر ۸ نفر
مهندسی مکانیک ۸ نفر
دانشگاه صنعتی همدان مهندسی برق ۲ نفر
مهندسی پزشکی یک نفر
مهندسی کامپیوتر ۹ نفر
دانشگاه اردکان مهندسی برق ۷ نفر
مهندسی شیمی ۶ نفر
مهندسی صنایع ۴ نفر
مهندسی مکانیک ۱۲ نفر
دانشگاه میبد مهندسی صنایع ۸ نفر
مهندسی کامپیوتر ۶ نفر
مهندسی مکانیک ۲۵ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۸ نفر
دانشگاه یزد فیزیک ۴ نفر
مهندسی برق ۱۴ نفر
مهندسی پلیمر ۱۰ نفر
مهندسی ساخت و تولید یک نفر
مهندسی شیمی ۴ نفر
مهندسی صنایع ۱۳ نفر
مهندسی کامپیوتر ۳۲ نفر
مهندسی معماری یک نفر
مهندسی مکانیک ۱۸ نفر
مهندسی مواد و متالورژی ۹ نفر

مجموع ظرفیت پذیرش بورسیه صنعتی در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۰۸۹ نفر است.

این طرح در راستای اجرایی سازی اقدام ملی ۳-۱-۲ سند راهبردی کشور در امور نخبگان در خصوص «ساماندهی و گسترش پشتیبانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مادی به اجتماع نخبگانی در قالب بورس، جایزه‌های مقطعی و پژوهانه از سوی سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی منطبق با پایش پیشرفت مرحله‌ای و اثرگذاری آنان» و به استناد تبصره ماده ۳ و همچنین ماده ۴ «آئین نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» (موضوع مصوبه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۰)، شیوه نامه اجرای آزمایشی توسعه بکارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی کشور که به اختصار «طرح بورسیه صنعتی» نامگذاری و تدوین شده است.

مفاد آن از طریق نشانی: /https://bmn.ir در دسترس است.

اهداف اجرای شیوه‌نامه:

۱. شناسایی، هدایت، توانمندسازی، جذب و نگهداشت سرمایۀ انسانی مستعد برتر و نخبه در واحدهای اقتصادی کشور؛

۲. آموزش مهارت‌‏های لازم و مرتبط با نیازهای واحدهای اقتصادی به استعدادهای برتر؛

۳. ارتقای توانمندی‌های عملی و فنی استعدادهای برتر، از طریق ارتباط مستمر آنان با واحدهای اقتصادی؛

۴. استفاده از ظرفیت‏‌های اجتماع نخبگانی برای ارتقای فعالیت‌های واحدهای اقتصادی.

مشمولان شیوه‌نامه عبارتند از:

۱. دارندگان نشان‌‏های طلا، نقره و برنز کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی با معرفی باشگاه دانش‌پژوهان جوان و تأیید بنیاد ملی؛

۲. دارندگان رتبه‌های ۱ تا ۲۰۰۰ آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایۀ دانشگاه؛

۳. دارندگان رتبه‌های ۱۰ درصد برتر استان در آزمون‌های سراسری ورود به مقطع پایۀ دانشگاه صرفاً در استان‌های کمتر برخوردار؛

۴. برگزیدگان رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملی؛

۵. دانشجویان حائز ۹۰ درصد حدنصاب برگزیدگی در طرح توسعۀ فعالیت‏‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی (طرح شهید وزوایی) در سال تحصیلی ثبت درخواست؛

یادآوری ۱: رتبه در آزمون سراسری بدون لحاظ کردن سهمیه در نظر گرفته می‌شود.

یادآوری ۲: دانشجوی پذیرفته‎شده، مشمول قانون کار نیست.

هر یک از مشمولانی که پس از انجام مصاحبه ارزیابی علمی مهارتی پذیرفته شوند، از تسهیلات این شیوه‌نامه بهره‌مند می‌شوند.

علاوه بر طرح بورسیه صنعتی، در دفترچه انتخاب رشته گروه علوم ریاضی و فنی، بورسیه یک شرکت خودرو سازی و سازمان انرژی اتمی ایران هم درج شده است. مجموع ظرفیت بورسیه شرکت خودروسازی در ۱۴ دانشگاه در مجموع ۱۱۲۹ نفر است.

جزئیات بورسیه در رشته‌های مهندسی شرکت خودرو سازی از پذیرش باآزمون کنکور ۱۴۰۲

ردیف دانشگاه رشته‌ها ظرفیت پذیرش شرط پذیرش
۱ دانشگاه تبریز مهندسی مکانیک ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
۲ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی کامپیوتر ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی مکانیک ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
۳ دانشگاه کاشان مهندسی برق ۱۵ نفر شرایط پذیرش در دفترچه
مهندسی مکانیک ۱۵ نفر  
۴ دانشگاه تهران مهندسی برق ۴۰ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی شیمی ۲۵ نفر / /
مهندسی صنایع ۱۵ نفر / /
مهندسی کامپیوتر ۴۰ نفر / /
مهندسی مکانیک ۴۰ نفر / /
مهندسی مواد و متالورژی ۲۵ نفر / /
۵ دانشگاه شهید بهشتی مهندسی برق ۲۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی صنایع ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰/ محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
مهندسی کامپیوتر ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی مکانیک ۲۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰/ محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
مهندسی مواد و متالورژی ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰/ محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق ۲۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی شیمی ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی صنایع ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی کامپیوتر ۱۵ نفر / /
مهندسی مکانیک ۲۵ نفر / /
مهندسی مواد و متالورژی ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی برق ۳۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی صنایع ۲۵ نفر / /
مهندسی کامپیوتر ۱۵ نفر / /
مهندسی مکانیک ۴۵ نفر / /
مهندسی مواد و متالورژی ۳۰ نفر / /
۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی شیمی ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی مکانیک ۱۵ نفر / /
مهندسی مواد و متالورژی ۱۵ نفر / /
۹ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق ۳۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی شیمی ۲۵ نفر / /
مهندسی صنایع ۱۵ نفر / /
مهندسی کامپیوتر ۱۵ نفر / /
مهندسی مکانیک ۳۵ نفر / /
مهندسی مواد و متالورژی ۲۵ نفر / /
۱۰ دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مکانیک ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
۱۱ دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی برق ۲۵ نفر شرایط پذیرش در دفترچه
مهندسی شیمی ۱۵ نفر  
مهندسی صنایع ۲۰ نفر  
مهندسی کامپیوتر ۲۰ نفر  
مهندسی مکانیک ۲۵ نفر  
مهندسی مواد و متالورژی ۱۵ نفر  
۱۲ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین مهندسی برق ۱۵ نفر -
۱۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی مواد و متالورژی ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۵۰۰۰
۱۴ دانشگاه اراک مهندسی مکانیک ۱۵ نفر برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰

مجموع ظرفیت پذیرش بورسیه صنعتی در گروه خودروسازی ۱۱۲۹ نفر است.

همچنین بورسیه انرژی اتمی هم برای نخستین بار در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۲ درج شده است. بورسیه سازمان انرژی اتمی تنها در گروه علوم ریاضی و فنی آمده است.

جزئیات بورسیه انرژی اتمی در رشته‌های مهندسی از پذیرش باآزمون کنکور ۱۴۰۲

ردیف دانشگاه / شرایط / رشته / ظرفیت
۱ دانشگاه تبریز / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی صنایع (۱ نفر). مهندسی کامپیوتر (۱ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۲ دانشگاه اصفهان / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۵۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی کامپیوتر (۱ نفر). مهندسی مکانیک (۱ نفر)
۳ دانشگاه صنعتی اصفهان / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی صنایع (۱ نفر). مهندسی کامپیوتر (۱ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۴ دانشگاه تهران / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی صنایع (۲ نفر). مهندسی کامپیوتر (۲ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی صنایع (۲ نفر). مهندسی کامپیوتر (۲ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۶ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۵۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی صنایع (۱ نفر). مهندسی کامپیوتر (۱ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۷ دانشگاه شهید بهشتی / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۰۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی صنایع (۲ نفر). مهندسی کامپیوتر (۲ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۸ دانشگاه علم و صنعت ایران / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۲۵۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی صنایع (۱ نفر). مهندسی کامپیوتر (۱ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۹ دانشگاه فردوسی مشهد / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی صنایع (۱ نفر). مهندسی کامپیوتر (۱ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)
۱۰ دانشگاه شیراز / برای دارندگان رتبه کشوری تا ۳۰۰۰
مهندسی برق (۲ نفر). مهندسی شیمی (۲ نفر). مهندسی کامپیوتر (۱ نفر). مهندسی مکانیک (۲ نفر). مهندسی مواد و متالورژی (۲ نفر)

مجموع ظرفیت پذیرش بورسیه صنعتی در انرژی اتمی ۹۷ نفر است.

به گزارش مهر، در مجموع سه بورسیه جدید صنعتی، خودروسازی و انرژی اتمی ۲۴۹۵ نفر ظرفیت اعلام شده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید های روز
آخرین اخبار
انتخاب سردبیر
16:34 - 1403/04/30
فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک در بیمارستان‌ها / تشکیل پرونده سلامت نوزاد با صدور کد ملی
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک در بیمارستان‌ها را تشریح کرد و درباره تشکیل پرونده سلامت برای نوزاد و ثبت اطلاعات جامع تولد در آن نیز توضیح داد.
پیشنهاد امروز