۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۱
آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در دو بخش تئوری و عملی در مهرماه ۱۴۰۲ برای دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی عمومی برگزار می شود.
کد خبر: ۸۶۵۳

 

به گزارش  سرطان نیوز، بر اساس مصوبه چهل و دومین نشست شورای آموزشی دندانپزشکی مقرر شد برای دانش آموختگان رشته دکتری حرفه ای دندانپزشکی آزمون صلاحیت بالینی برگزار شود.

آزمون بخش تئوری (نظری) صلاحیت بالینی دندانپزشکی در ۹ مهر به صورت متمرکز در دانشکده های دندانپزشکی و آزمون عملی تئوری صلاحیت بالینی دندانپزشکی در ۲۰ مهر ۱۴۰۲ در محل تعیین شده توسط دانشکده دندانپزشکی برای قبول شدگان آزمون نظری برگزار خواهد شد.

در جزئیات مراحل اجرایی آزمون اعلام شده است: آزمون عملی در رشته های دندانپزشکی ترمیمی، پروتزهای دندانی و اندودانتیکس نیازمند امکانات پری کلینیک است به همین منظور لازم است تا تسهیلاتی فراهم شود تا حداقل نیمی از دانشجویان آزمون دهنده به طور همزمان بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

جزئیات امکانات مورد نیاز در کارگاه توجیهی کمیته های اجرایی اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم است تا دانشجویان برای آزمون عملی اندودانتیکس حداقل یک دندان مولر کشیده شده انتخاب کنند و از آن یک رادیوگرافی پری اپیکال تهیه کنند و مناسب بودن دندان برای آزمون را به تایید گروه اندودانتیکس برسانند.

همچنین جهت آزمون دندانپزشکی ترمیمی نیاز است تا یک دندان مولر فک پایین از جنس اکریلیک تهیه کنند و در داخل یک مدل پلاستیکی یا گچی «مانت» کنند.

به منظور برگزاری آزمون پروتزهای دندانی لازم است تا دانشجویان یک دندان پری مولر دوم فک بالا از جنس اکریلیک تهیه کنند و در داخل یک مدل پلاستیکی یا گچی «مانت» کنند.

آزمون عملی در مورد سایر گروه های آموزشی به روش کیس و سناریوی کوتاه برگزار می شود.

«شیوه نامه اجرایی آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی»

بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون صلاحیت بالینی کمیته اجرایی «برنامه ریزی و برگزاری آزمون صلاحیت بالینی در سطح دانشکده های دندانپزشکی» و «کمیته نظارت بر اجرای آزمون صلاحیت بالینی در سطح کلان مناطق آموزشی» وظیفه اجرا و نظارت را برعهده دارند.

همچنین هیئت نظارت و ارزشیابی آزمون صلاحیت بالینی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی متشکل از دبیر شورا، دبیر بورد دندانپزشکی عمومی و ۳ن فر منتخبین دبیر شورا است که ابلاغ آنها توسط دبیر شورا صادر می شود.

تصمیم گیری در رابطه با چگونگی برگزاری آزمون، نظارت، پایش، ارزشیابی و تهیه و ارائه گزارش تحلیلی از فرایند برگزاری آزمون در کلیه مراکز آزمون و رسیدگی به شکایات و ارائه راهکارها برای حل مشکلات آزمون، مسئولیت هیئت نظارت و ارزشیابی است و نتایج آزمون پس از تایید هیئت نظارت و ارزشیابی اعلام می شود.

کمیته اجرایی آزمون صلاحیت بالینی در هر کدام از دانشکده های برگزارکننده آزمون تشکیل می شود.

ترکیب کمیته اجرایی شامل ریاست دانشکده دندانپزشکی به عنوان رئیس کارگروه، معاون آموزشی دانشکده، معاون مالی اداری دانشکده، نماینده معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر اداره آموزش دانشکده، یک نفر از اعضای هیئت علمی به انتخاب رئیس دانشکده، یک نفر ناظر به انتخاب دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی است.

کمیته اجرایی وظیفه برگزاری صحیح آزمون، نظارت بر حسن اجرای آن و هماهنگی با کمیته های نظارت مستقر در کلان مناطق را بر عهده دارد.

تمام دانشکده های دندانپزشکی کشور پس از تصویب هیئت نظارت و ارزشیابی، بعنوان محل های برگزاری آزمون معرفی می شوند.

صلاحیت مراکز آزمون در دوره های بعد توسط هیئت نظارت و ارزشیابی، تعیین می شود.

آزمون نظری در هر سال تحصیلی حداقل دو بار برگزار خواهد شد و زمان برگزاری آن توسط هیئت نظارت و ارزشیابی تعیین و حداقل یک ماه پیش از برگزاری آزمون اطلاع رسانی می شود.


بیشتر بخوانید


این آزمون می تواند هر سال در تاریخ های مصوب و طی چند روز متوالی یا منقطع برگزار شود.

منابع آزمون براساس کوریکولوم آموزشی دندانپزشکی عمومی مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ اول بهمن ۱۳۹۶ است.

سوالات آزمون نظری و عملی مهارتی توسط کارگروه صلاحیت بالینی در رشته های مختلف طراحی می شود. انتخاب نهایی سوالات آزمون از بین سوالات طرح شده بر عهده هیئت نظارت و ارزشیابی است.

برگزاری آزمون به عهده دانشگاه علوم پزشکی مرتبط با مرکز برگزاری آزمون است.

آزمون کتبی به صورت ۶۰ سوال چهارگزینه ای به مدت ۹۰ دقیقه برگزار می شود، حدنصاب قبولی آزمون کتبی ۷۰ درصد (پاسخ صحیح به ۴۲ سوال) است.

آزمون شفاهی - مهارتی می تواند به روش های بر اساس دستورالعمل ابلاغی هیئت نظارت و ارزشیابی برگزار شود:

- به جهت قضاوت بالینی شرکت کنندگان به صورت PMP (Patient Management Problem) ،Question برگزار شود. بدین شکل که یک Task برای شرکت کننده در نظر گرفته می شود.

- به صورت (Objective Structured Clinical Examination) OSCE با توجه به مهارت های تعریف شده برای دانشجویان/ فعالیت های حرفه ای قابل واگذاری (EPA (Entrustable Professional Activity برگزار شود.

- به همراه ارزیابی کار پوشه (Portfolio) و مصاحبه برگزار شود و نکات زیر مدنظر قرار گیرد:

الف) همخوانی تجربیات یادگیری با دانش و مهارت دانشجو

ب) همخوانی تجربیات یادگیری (Learning experiences) با یادداشت های دانشجو و استاد ( Reflection notes) و بازخوردهای ارائه شده توسط استاد.

ج) متناسب بودن بازخوردهای ثبت شده در Portfolio با سطح دانش و مهارت های دانشجو

د) به کار بردن اصول صحیح توسعه توانمندی های دانشجو در مسیر EPAها و Milestoneها

آزمون شفاهی- مهارتی در ایستگاه در قالب ارائه کیس/ OSCE و/یا PMP و برروی مدل/بیمارنما و یا بیمار انجام می گیرد.

کلیه مراحل مورد نظر در آزمون باید بر اساس پیامدهای مشخص شده با توجه به مهارت های تعریف شده برای دانشجویان /فعالیت های حرفه ای قابل واگذاری (EPA) طراحی شوند.

نتایج آزمون کتبی درقالب قبول یا رد حداکثر تا پایان وقت اداری روز قبل از برگزاری آزمون شفاهی مهارتی اعلام می شود.

مسئولیت اعلام نتایج نهایی آزمون کتبی با دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی است.

دانشجویان پس از کسب نمره قبولی در آزمون کتبی می توانند در قسمت شفاهی - مهارتی شرکت کنند.

نتایج آزمون شفاهی- مهارتی با عنایت به این که براساس Criterion-Referenced Test برگزار می شود، بصورت تفکیک شده در هر رشته بصورت قبول یا رد اعلام می شود.

اعلام نتایج نهایی آزمون ظرف حداکثر یک ماه پس از اتمام آزمون و با تایید هیئت نظارت و ارزشیابی صورت می پذیرد.

تعداد دفعات شرکت درآزمون در سقف سنوات بلامانع است.

هزینه شرکت در آزمون بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران تعیین می شود. تا زمان تعیین بند مجزا در تصویب نامه هیئت وزیران، هزینه شرکت در آزمون معادل آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی است.

چنانچه غیبت دانشجو در آزمون از نظر کمیته اجرایی آزمون در هر دانشکده موجه تشخیص داده شود، هزینه پرداخت شده برای شرکت در آزمون دوره بعد محفوظ خواهد بود.

دانشجویان می توانند با کسب معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل، در دیگر مراکز آزمون، در آزمون شرکت کنند. مسئولیت تعیین محل آزمون و اخذ موافقت دانشگاه محل آزمون به عهده دانشجو است.

کمیته اجرایی حداکثر ظرف ۲۴ساعت پس از برگزاری آزمون، گزارش خود را در قالب چک لیست و فرمت های مشخص، به صورت کمی و کیفی به کمیته نظارت در قطب ارائه می دهد.

کمیته نظارت حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری آزمون، گزارش خود را در قالب چک لیست و فرمت های مشخص، به صورت کمی و کیفی به هیئت نظارت و ارزشیابی ارائه می دهد.

هیئت نظارت و ارزشیابی در هردوره، تمامی فرایندهای برگزاری آزمون در تمامی مراکز را بررسی کرده و پس از اعلام نتایج نهایی گزارش تحلیلی خود را به صورت دوره ای به دبیرخانه گزارش می دهد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید های روز
آخرین اخبار
انتخاب سردبیر
09:40 - 1402/07/03
دانشجویان الکترونیکی حاضر غایب می‌شوند
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: برنامه حضور و غیاب دانشجو که به صورت الکترونیک و آزمایشی در چند دانشگاه اجرا و از حالت دستی خارج شده است از امسال در تمام دانشگاه‌ها اجرا می‌شود.
08:33 - 1402/07/03
شیوع ۷ درصدی کبد چرب در نوجوانان/ الکل؛ عامل بروز ۴ سرطان
رئیس انجمن مطالعات کبدی ایران، افزایش شیوع کبد چرب در کشور را وابسته به تغییر سبک زندگی دانست و گفت: بر اساس مطالعه‌ای که در مدارس راهنمایی کشور انجام شده، ۷ درصد نوجوانان مبتلا به کبد چرب بودند؛ موضوعی که غیرقابل انتظار نبود؛ چراکه در کنار تغییر خورد و خوراک و روی آوردن به مصرف فست‌فودها، با کاهش فعالیت بدنی نیز مواجه هستیم.
پیشنهاد امروز