۱۲ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۴
مرحله نهایی بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور جمعه ۵ مرداد ۱۴۰۳ در ۱۰ دانشگاه کشور برگزار می شود و راه یافتگان به این مرحله باید از امروز نسبت به انتخاب شهر محل آزمون اقدام کنند.
کد خبر: ۱۴۷۷۱

به گزارش گروه دانشگاه سرطان نیوز، مرحله نهایی بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور صبح و بعدازظهر روز جمعه ۵ مرداد ماه سال ۱۴۰۳ در دانشگاه‌های مراکز مناطق ده‌گانه دانشگاه علم و صنعت (تهران)، دانشگاه مازندران (بابلسر)، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می‌شود.

هر یک از راه‌یافتگان به مرحله نهایی المپیاد باید از امروز سه شنبه ۱۲ تیرماه تا شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ برای انتخاب شهر محل آزمون از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اقدام کنند.

برای دانشجویانی که نسبت به انتخاب شهر محل آزمون خود در بازه زمانی تعیین شده اقدام نکنند، کارت ورود به جلسه آزمون صادر نمی‌شود و امکان شرکت در المپیاد را نخواهند داشت.

برنامه امتحانات مرحله نهایی بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور جمعه ۵ مردادماه ۱۴۰۳

رشته المپیاد نام درس ساعت امتحان
المپیاد زبان و ادبیات فارسی نثر فارسی ۸ تا ۱۰
نظم فارسی ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵
فنون ادبی (بدیع، عروض، قافیه، تاریخ و ادبیات و سبک شناسی، دستور زبان، معانی و بیان) ۱۴ تا ۱۶
المپیاد علوم جغرافیایی نام درس ساعت امتحان
مجموعه علوم جغرافیایی انسانی (جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)) ۸ تا ۱۰
مجموعه علوم جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)) ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵
مهارت‌ها و فناوری‌های جغرافیایی (سنجش از دور) ۱۴ تا ۱۵
المپیاد علوم اقتصادی نام درس ساعت امتحان
اقتصاد خرد ۸ تا ۹:۳۰
اقتصاد کلان ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
آمار و اقتصاد سنجی ۱۳:۳۰ تا ۱۵
ریاضیات و اقتصاد ریاضی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵
المپیاد الهیات و معارف اسلامی نام درس ساعت امتحان
تفسیر ۸ تا ۱۰
علوم قرآنی ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰
حدیث ۱۴ تا ۱۶
توجه: همراه داشتن کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون‌های المپیاد الهیات و معارف اسلامی ممنوع است.
رشته المپیاد نام درس ساعت امتحان
المپیاد علوم تربیتی مدیریت آموزشی ۸ تا ۹:۳۰
برنامه ریزی درسی و آموزشی ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
روش‌ها و فنون تدریس ۱۱:۳۰ تا ۱۳
تعلیم و تربیت اسلامی ۱۴ تا ۱۵:۳۰
تکنولوژی آموزشی ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
المپیاد حقوق نام درس ساعت امتحان
حقوق مدنی ۸ تا ۹
فقه و اصول ۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵
حقوق اساسی ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
حقوق بین الملل عمومی ۱۳ تا ۱۴
حقوق جزای عمومی ۱۴:۱۵ تا ۱۵:۱۵
آیین دادرسی کیفری ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰
توجه: همراه داشتن کتاب قانون در جلسه آزمون‌های المپیاد حقوق ممنوع است.
المپیاد روانشناسی نام درس ساعت امتحان
آمار و روش‌های تحقیق و روانسنجی ۸ تا ۹:۳۰
فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی ۹:۱۵ تا ۱۰:۴۵
آسیب شناسی روانی (بالینی و استثنایی) ۱۱ تا ۱۲
روانشناسی تحولی و شخصیت ۱۴ تا ۱۵
مباحث اساسی در روانشناسی (عمومی) ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵
توجه: در آزمون‌های المپیاد روانشناسی داشتن ماشین حساب ممنوع است.
المپیاد علوم زمین نام درس ساعت امتحان
دفترچه شماره ۱: مجموعه آب و مهندسی (آب شناسی، زمین شناسی مهندسی) و مجموعه زمین ساخت (زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت) ۸ تا ۹:۳۰
دفترچه شماره ۲: مجموعه زمین شناسی اقتصادی (زمین شناسی اقتصادی، زمین شیمی، زمین شناسی زیست محیطی) و مجموعه پترولوژی (کانی شناسی، سنگ آذین، سنگ دگرگونی) ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
دفترچه شماره ۳: مجموعه رسوب شناسی (رسوب شناسی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت) و مجموعه چینه نگاری (چینه نگاری و دیرینه شناسی) ۱۳ تا ۱۴:۳۰
دفترچه شماره ۴: مهارت‌های زمین شناختی (سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه‌های زمین شناسی، زمین شناسی صحرایی) ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵
توجه: دانشجویان مجازند در جلسه آزمون خط کش – گونیا – نقاله و استریونت و ماشین حساب غیر مهندسی (غیر برنامه ریزی) همراه داشته باشند.

برنامه امتحانات مرحله نهایی بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور جمعه ۵ مردادماه ۱۴۰۳

رشته المپیاد نام درس ساعت امتحان
المپیاد شیمی شیمی تجزیه ۱ و ۲ و ۳ ۸ تا ۹:۳۰
شیمی فیزیک ۱ و ۲ و ۳ ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
شیمی معدنی ۱ و ۲ ۱۳ تا ۱۴:۳۰
شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳ ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵
المپیاد فیزیک نام درس ساعت امتحان
ترمودینامیک و مکانیک آماری ۸ تا ۹:۳۰
مکانیک کلاسیک ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
مکانیک کوانتومی ۱۴ تا ۱۵:۳۰
الکترو مغناطیس ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
المپیاد زیست شناسی نام درس ساعت امتحان
دفترچه شماره یک سوالات اختصاصی
دسته سوالات مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی
دسته سوالات مجموعه جانورشناسی، فیزیولوژی جانوری
دسته سوالات میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیک و سلولی و مولکولی
۸ تا ۱۱
دفترچه شماره دو سوالات عمومی
فیزیولوژی گیاهی، مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی جانوری، مجموعه جانورشناسی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک
۱۴ تا ۱۶:۳۰
توجه: در سوالات اختصاصی دانشجویان با توجه به گرایش به دسته سوالات مربوط به گرایش خود پاسخ دهند.
توجه: در سوالات عمومی، دانشجویان بدون توجه به گرایش خود باید به تمامی سوالات پاسخ دهند.
المپیاد آمار نام درس ساعت امتحان
مبانی احتمال، احتمال ۱ و ۲ ۸ تا ۹:۳۰
آمار ریاضی ۱ و ۲ ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
ریاضی عمومی ۱ و ۲، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی ۱۱:۳۰ تا ۱۳
مجموعه آمار کاربردی (رگرسیون، طرح و تجزیه آزمایش‌ها، روش‌های چند متغیره گسسته، روش‌های چند متغیره پیوسته، سری‌های زمانی) ۱۴ تا ۱۷
توجه: پاسخگویی به سوالات آمار کاربردی با استفاده از نرم افزارهای آماری در سایت کامپیوتری انجام می‌شود.
المپیاد ریاضی نام درس ساعت امتحان
آنالیز ریاضی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض) ۸ تا ۹:۳۰
آنالیز عددی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض) ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
تحقیق در عملیات (بهینه سازی خطی) (ریاضی کاربردی)
یا
جبر (ریاضی محض)
۱۳ تا ۱۴:۳۰
جبر خطی (ریاضی کاربردی و ریاضی محض) ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵
توجه: در درس سوم دانشجو باید به انتخاب خود به یکی از سوالات تحقیق در عملیات (ریاضی کاربردی) یابه سوالات جبر (ریاضی محض) پاسخ دهد.
المپیاد مهندسی برق نام درس ساعت امتحان
مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ ۸ تا ۹
کنترل خطی ۹:۱۵ تا ۱۰:۳۰
ماشین‌های الکتریکی ۱ و ۲ ۱۰:۴۵ تا ۱۲
الکترونیک ۱ و ۲ ۱۴ تا ۱۵:۱۵
الکترو مغناطیس ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵
المپیاد مهندسی شیمی نام درس ساعت امتحان
ترمودینامیک ۸ تا ۹:۳۰
موازنه انرژی و مواد ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
انتقال جرم ۱۱:۳۰ تا ۱۳
انتقال حرارت ۱۴ تا ۱۵:۳۰
مکانیک سیالات ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
المپیاد مهندسی صنایع نام درس ساعت امتحان
مدلسازی ریاضی و تحقیق در عملیات ۸ تا ۱۰
آمار و احتمالات و کنترل کیفیت آماری ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵
برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها ۱۳:۳۰ تا ۱۵
* اقتصاد مهندسی و طرح (مطالعه موردی) ریزی واحدهای صنعتی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵
* یک مسأله برگرفته از دنیای واقعی به دانشجو داده می‌شود و سوالات اقتصاد مهندسی و طرح ریزی واحدهای صنعتی از این مسأله داده خواهد شد. هدف، سنجش توان عملی و مهندسی دانشجو در مواجهه با مسائل دنیای واقعی مهندسی صنایع است.
المپیاد مهندسی عمران نام درس ساعت امتحان
مکانیک جامدات، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها ۸ تا ۹:۳۰
مکانیک خاک و پی ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
مکانیک سیالات و هیدرولیک ۱۳:۳۰ تا ۱۵
طراحی سازه‌های فلزی و بتنی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۴۵
المپیاد مهندسی مکانیک نام درس ساعت امتحان
انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات ۸ تا ۱۰
طراحی اجزا، روش‌های تولید، مقاومت مصالح ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۱۵
ارتعاشات، دینامیک، دینامیک ماشین، کنترل ۱۴ تا ۱۶
المپیاد مهندسی مواد و متالورژی نام درس ساعت امتحان
شیمی فیزیک و ترمو دینامیک ۸ تا ۹:۳۰
خواص فیزیکی مواد ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵
خواص مکانیکی مواد ۱۴ تا ۱۵:۳۰
المپیاد مهندسی کامپیوتر نام درس ساعت امتحان
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها ۸ تا ۹
ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم ۹:۱۵ تا ۱۰:۴۵
سیستم‌های عامل ۱۱ تا ۱۲:۳۰
معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی ۱۴ تا ۱۵:۳۰
شبکه‌های کامپیوتری ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵
توجه: با توجه به تصویب کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر، هر یک ازداوطلبان مجاز به انتخاب و شرکت در آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده فوق الذکر هستند. داوطلب در صورت عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه ماده امتحانی شرکت کرده و اعلام انصراف کند برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می‌شود.
المپیاد مهندسی کشاورزی (زراعت-اصلاح نباتات) نام درس ساعت امتحان
آمار و طرح آزمایش‌ها ۸ تا ۱۰
ژنتیک ۱۰:۱۵ تا ۱۲
اصلاح نباتات ۱۴ تا ۱۵:۳۰
زراعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۴۵
فیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۷ تا ۱۸
المپیاد طراحی صنعتی نام درس ساعت امتحان
اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه‌های سریع ۱) ۸ تا ۱۰
اجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده (پروژه‌های سریع ۲) ۱۰ تا ۱۲
مبانی نظری (تاریخ و سبک شناسی– مدیریت و ارزیابی تولیدات صنعتی– رویکردها روش شناسی طراحی – جامعه شناسی صنعتی) – مواد و روش‌های ساخت – طراحی فنی / تجزیه و تحلیل محصولات – آشنایی با مسابقات بین المللی و طرح‌های برگزیده – ارگونومی ۱۴ تا ۱۶
هر دو دفترچه سوالات صبح رشته طراحی صنعتی همزمان در ساعت ۸ صبح به همراه ۵ برگ کاغذ اشتنباخ به داوطلبان تحویل می‌شود.
المپیاد علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت نام درس ساعت امتحان
سلولی و مولکولی ۸ تا ۹
زیست مواد (بیومتریال) ۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵
پدیده‌های انتقال ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
ژنتیک ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۴۵
فیزیولوژی و ایمونولوژی ۱۴ تا ۱۵
بیوشیمی و شیمی آلی ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵

شرکت کنندگان رشته‌های «شیمی»، «زیست شناسی»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)»، «مهندسی برق»، «مهندسی مکانیک» در صورت علاقه‌مندی می‌توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد رشته» سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

این دسته از داوطلبان می‌توانند در بازه زمانی فوق با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور نسبت به اعلام علاقمندی به رشته «سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت» اقدام کنند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید های روز
آخرین اخبار
انتخاب سردبیر
11:46 - 1403/04/27
هیراد عنوان کرد؛
کمبود انسولین قلمی یک مشکل جهانی است
معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به کمبود جهانی انسولین قلمی نوومیکس، گفت: بخشی از انسولین‌های قلمی مورد نیاز بازار از مسیر واردات تأمین می‌شود.
پیشنهاد امروز