شماره ۶۴ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۶۴ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شصت و چهارمین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.
شماره ۶۳ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۶۳ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

به مناسبت روز ملی جراحان شصت و سومین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.
شماره ۶۲ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۶۲ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شصت و دومین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.
شماره ۶۱ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۶۱ نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شصت و یکمین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.
شصتمین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شصتمین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شصتمین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع گنگره بین المللی انجمن کلینیکال انکولوژی آمریکا منتشر شد.
شماره ۵۹ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۵۹ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و نهمین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.
ماهنامه تخصصی حوزه سرطان شماره چهلم، اسفند ماه ۱۳۹۹

ماهنامه تخصصی حوزه سرطان شماره چهلم، اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره چهلم . ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.
شماره ۵۸ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۵۸ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و هشتمین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع ویژه نامه دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران منتشر شد.
شماره ۵۷ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۵۷ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

پنجاه و هفت شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع ویژه نامه کنگره ESMOASIA۲۰۲۲ منتشر شد.
شماره ۵۶ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

شماره ۵۶ ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

ناهماهنگی‌های میان دستگاهی عامل اصلی بحران دار و یی اخیر کشور است
پربازدید ها
آخرین اخبار
انتخاب سردبیر
08:25 - 1403/02/04
مطالعه وزارت بهداشت درباره واکسن گارداسیل/ فعلا الزامی به تزریق همگانی نیست
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به انجام مطالعاتی از پارسال درباره ضرورت یا عدم لزوم ورود واکسن گارداسیل به برنامه واکسیناسیون ملی، گفت: در کشور ما با توجه به شرایط موجود لزومی ندارد تمام افراد جامعه را ملزم به تزریق این واکسن کنیم.
پیشنهاد امروز