۲۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۱
محدودیت خوابگاه در دوره‌های غیرروزانه؛
شرایط ارائه خوابگاه و اسکان دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در ۷۷ دانشگاه دولتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۴۴۵

به گزارش گروه دانشگاه سرطان نیوز، شرایط و ضوابط برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در زمینه ارائه خوابگاه و اسکان اعلام شده است.

از تعداد ۷۷ دانشگاهی که شرایط خوابگاهی خود را اعلام کرده اند برخی از دانشگاه‌ها تاکید کرده اند که تحت شرایط خاص به دانشجویان کارشناسی ارشد خوابگاه ارائه می‌کنند.

تعداد ۸ دانشگاه نیز عدم ارائه خوابگاه را در شرایط خود به داوطلبان اعلام کرده اند تا داوطلبان بر مبنای این شرایط، کدرشته محل‌های خود را انتخاب کنند.

شرایط و ضوابط دانشگاه‌های کشور در ارائه خوابگاه و امکانات اسکان در مقطع کارشناسی ارشد

ردیف دانشگاه شرایط خوابگاه
۱ دانشگاه بناب اعطای خوابگاه با اولویت بندی
۲ دانشگاه تبریز شرایط خوابگاه: ۱- با توجه به محدویدت ظرفیت سراهای دانشجویی این دانشگاه، به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. ۲- اسکان دانشجویان رشته‌های علوم دامی و علوم و مهندسی جنگل که محل تحصیل آنها دانشکده کشاورزی اهر واقع در شهرستان اهر است در خوابگاه خودگردان میسر خواهد بود.
۳ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۴ دانشگاه ارومیه واگذاری خوابگاه دانشجویی ملکی به دانشجویان از زمان شروع تحصیل به مدت چهار نیم سال تحصیلی است. برای دانشجویان دوره‌های پردیس خودگردان و نوبت دوم خوابگاه دانشجویی ملکی تعلق نمی‌گیرد.
۵ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه به صورت محدود و بر اساس اولویت سرای دانشجویی ملکی در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد.
۶ دانشگاه محقق اردبیلی برای دانشجویان دوره روزانه در سایت اصلی دانشگاه برابر سنوات مجاز خوابگاه دولتی واگذار خواهد شد (چهار نیمسال اول تحصیلی). دانشکده فناوری‌های نوین شهرستان نمین به دانشجویان دوره روزانه خوابگاه دولتی بر اساس اولویت بندی واگذار می‌کند. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان فقط به دانشجویان دوره روزانه خواهر خوابگاه دولتی واگذار می‌کند. دانشگاه تعهدی بر واگذاری خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم ندارد. در صورت امکان و فراهم شدن، خوابگاه خودگردان واگذار خواهد شد. تعداد محدودی خوابگاه متأهلی به دانشجویان متأهل براساس اولویت بندی واگذار خواهد شد.
۷ دانشگاه اصفهان شرایط خوابگاه: ۱- این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. ۲- با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه، اولویت اسکان با دانشجویان مجرد جدیدالورود غیربومی است. ۳- وضعیت اسکان در اتاق‌ها برای خواهران ۶ نفره و برای برادران ۴ نفره است. ۴- دانشگاه تعهدی برای تأمین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، شاغل، پردیس، مجازی، انتقالی، مهمان و دانشجویانی که مسافت محل زندگیشان تا دانشگاه اصفهان کمتر از ۱۰۰ کیلومتر است ندارد. ۵- ارائه خدمات دانشجویی فقط در سنوات مجاز (۸ نیمسال تحصیلی) امکانپذیر است. دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار: برای برادران در طول سنوات مجاز تحصیلی، خوابگاه واقع در خارج از سایت اصلی دانشکده به صورت خودگردان اختصاص می‌یابد.
۸ دانشگاه کاشان شرایط خوابگاه: ۱- دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. ۲- دانشگاه امکانی برای اسکان دانشجویان نوبت دوم در خوابگاه ندارد. در صورت وجود ظرفیت خالی، این دسته از دانشجویان در خوابگاه‌های خودگردان و با اجاره بهای تقریبی ۲۸ تا ۳۹ میلیون ریال برای هر نیمسال اسکان داده خواهند شد. ۴- دانشجویان روزانه برای دو نیمسال اول و دوم در خوابگاه‌های خودگردان واقع در داخل دانشگاه اسکان داده خواهند شد. اجاره بهای این خوابگاه‌ها متغیر و بین ۱۸ تا ۲۸ میلیون ریال برای هر نیمسال تحصیلی است. اجاره بها با توجه به ظرفیت اتاق و نوع سرا مشخص خواهد شد. اگر دانشجو به هر دلیلی در سایر خوابگاه‌های دانشگاه اسکان داده شود، ملزم به پرداخت مبلغ اجاره بهای خوابگاه خودگردان خواهد بود. ۵- دانشجویان روزانه از نیمسال سوم به بعد، در صورت وجود ظرفیت خالی در خوابگاه‌های صندوق رفاه اسکان داده خواهند شد. ۶- تخصیص امکانات رفاهی برای هر دانشجوی کارشناسی ارشد تنها ۴ نیمسال است. در صورت ماندگاری بیشتر، هزینه خدمات رفاهی (تغذیه و اجاره بها خوابگاه در صورت امکان) بر اساس قیمت تمام شده و مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه دریافت خواهد شد.
۹ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه فاقد خوابگاه است و متقاضیان صرفاً می‌توانند از خوابگاه‌های خودگردان سطح شهر استفاده کنند.
۱۰ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی (تهران) پژوهشکده فاقد خوابگاه متاهلی است.
۱۱ پژوهشکده مطالعات واژه گزینی (تهران) پژوهشکده خوابگاه ندارد.
۱۲ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی (تهران) پژوهشگاه دارای خوابگاه است.
۱۳ پژوهشگاه رنگ (تهران) پژوهشگاه رنگ مسؤولیتی جهت خوابگاه پذیرفته شدگان ندارد.
۱۴ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فنّاوری (تهران) امکان اقامت برای خواهران در پژوهشگاه فراهم است.
۱۵ دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) وابسته به ارتش این دانشگاه فاقد خوابگاه بوده و تعهدی جهت تأمین آن ندارد.
۱۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی این دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۱۷ دانشگاه تربیت مدرس شرایط خوابگاه: ۱- دانشگاه برای تأمین خوابگاه دانشجویی در دوره‌های روزانه تعهدی برای واگذاری خوابگاه ندارد، لیکن اولویت استفاده از خوابگاه (با توجه به امکانات محدود دانشگاه) بر حسب رتبه قبولی متقاضیان، به تدریج و براساس ظرفیت خالی دانشگاه خواهد بود. درصورت امکان تأمین خوابگاه، دانشجویان حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی (با پرداخت نقدی اجاره بها با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نمیسال)، حق استفاده از خوابگاه را خواهند داشت. ۲- دانشگاه امکان تأمین خوابگاه برای پذیرفته شدگان دوره‌های مجازی، پردیس خودگردان، دانشجویان روزانه شاغل و دانشجویان بورسیه سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و بومی (استان‌های تهران و البرز) را ندارد. ۳- دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. متقاضیان متأهل واجد شرایط دریافت کمک ودیعه مسکن، صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان مجاز به درخواست وام مذکور هستند.
۱۸ دانشگاه تهران دانشگاه در دوره‌های نوبت دوم فاقد خوابگاه است. پردیس خودگردان البرز واقع در تهران فاقد خوابگاه دانشجویی است.
۱۹ دانشگاه جامع امام حسین (ع) به کلیه دانشجویان برادر غیر بومی خوابگاه مجردی تعلق می‌گیرد و دانشگاه تعهدی برای خوابگاه دانشجویان خواهر ندارد.
۲۰ دانشگاه جامع انقلاب اسلامی مطابق با بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان، حداکثر زمان استفاده از خوابگاه و سایر تسهیلات رفاهی (وام و تغذیه) از شروع تحصیل برای دانشجویان دوره روزانه غیر بومی ۲ سال (چهار نیمسال) است. خوابگاه به ساکنان شهرستان‌های توابع استان تهران و استان البرز تعلق نمی‌گیرد.
۲۱ دانشگاه خوارزمی خوابگاه صرفاً به دانشجویان روزانه غیربومی تعلق می‌گیرد و شامل استان‌های البرز و تهران نمی‌شود.
۲۲ دانشگاه شاهد خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره روزانه خوابگاه تعلق می‌گیرد و به دانشجویان استان البرز، استان تهران، نوبت دوم، پردیس خودگردان و مهمان، خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.
۲۳ دانشگاه شهید بهشتی مطابق با بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان، حداکثر زمان استفاده از خوابگاه از شروع تحصیل برای دانشجویان دوره روزانه غیربومی، ۲ سال (چهار نیمسال) است. خوابگاه به ساکنان شهرستان‌های توابع استان تهران و استان البرز تعلق نمی‌گیرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان نوبت دوم، پردیس خودگردان، مجازی، مهمان و انتقالی ندارد. تبصره: برای دانشجویان ترم ۵ دوره کارشناسی ارشد از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ امکان تخصیص خوابگاه وجود ندارد.
۲۴ دانشگاه صدا و سیما این دانشگاه دارای خوابگاه رایگان با امکانات و کیفیت عالی در بهترین نقاط شهر تهران و سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی به دانشگاه است. امکانات رفاهی شامل خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم تعلق نمی‌گیرد.
۲۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر حداکثر زمان استفاده از خوابگاه، از شروع تحصیل برای دانشجویان دوره روزانه غیربومی ۴ نیمسال است. خوابگاه به ساکنان شهرستان‌های استان تهران و استان البرز تعلق نمی‌گیرد. دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان نوبت دوم، پردیس خودگردان، مجازی، مهمان و انتقالی ندارد.
۲۶ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با توجه به محدودیت امکانات خوابگاهی، تخصیص خوابگاه به دانشجویان دوره روزانه برحسب اولویت رتبه‌های ورودی خواهد بود. برای دانشجویان دوره نوبت دوم امکانات خوابگاهی وجود ندارد.
۲۷ دانشگاه صنعتی شریف

شرایط خوابگاه: ۱- تأمین خوابگاه صرفاً برای دانشجویان روزانه غیربومی و به استثنای ساکنین شهرستان‌های توابع استان تهران و استان البرز امکانپذیر است. ۲- حداکثر زمان برخورداری از امکانات خوابگاه برای دانشجویان (واجد شرایط) چهار نیمسال تحصیلی است. در ضمن دانشگاه از نیمسال پنج تحصیل به بعد خوابگاه واگذار نمی‌کند. ۳- متأسفانه به هیچ وجه امکان تأمین خوابگاه و سایر امور رفاهی برای دانشجویان کدرشته محل‌های فاقد خوابگاه وجود ندارد. ۴- متقاضیان حائز شرایط استفاده از خوابگاه باید در بدو ورود نسبت به پرداخت ودیعه اقدام کنند و اجاره بهای هر نیمسال تحصیلی را در ابتدای همان نیمسال به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پرداخت کنند.

۲۸ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) است. باتوجه به محدودیت‌ها، به دانشجویان دوره روزانه غیربومی متقاضی، براساس ظرفیت موجود و صرفاً در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد. به دانشجویان دوره نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. دانشگاه در تهران فاقد خوابگاه متأهلی است. شعبه دانشگاه در شاهین شهر اصفهان دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) و خوابگاه متأهلی است. به دانشجویان غیربومی متقاضی، براساس ظرفیت موجود و صرفاً در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد. شعبه دانشگاه در شیراز فاقد امکانات خوابگاهی است.
۲۹ دانشگاه علامه طباطبایی شرایط خوابگاه: ۱- دانشجویان دوره روزانه با رتبه‌های زیر ۱۰۰ از اولویت واگذاری خوابگاه برخوردار خواهندشد. ۲- سایر دانشجویان دوره روزانه (با اولویت دانشجویان دختر) درصورت وجود ظرفیت اسکان داده خواهندشد. ۳- دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان نوبت دوم، مهمان، انتقالی، بورسیه و شاغل ندارد و درصورت امکان درخوابگاه های خودگردان اسکان داده خواهندشد. ۴- به دلیل محدودیت ظرفیت به دانشجویان ساکن در استان‌های تهران و البرز یا استفاده کنندگان از سهمیه پذیرش بومی خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. ۵- حداکثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تا سقف ترم‌های مجاز تحصیلی - رفاهی (حداکثر ۴ نیمسال) و با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نیمسال تحصیلی است. ۶- این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان پردیس خودگردان ندارد. ۷- دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.
۳۰ دانشگاه علم و صنعت ایران شرایط خوابگاه: ۱- دانشگاه برای دانشجویان دوره روزانه (تنها در چهار نیمسال) به تعداد محدود، خوابگاه واگذار می‌کند. ۲- دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. ۳- دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان است. ۴- واحدهای شهرستان‌های نور و دماوند فاقد هرگونه امکانات رفاهی و خوابگاهی هستند.
۳۱ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تخصیص خوابگاه به دانشجویان ندارد.
۳۲ دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری وابسته به قوه قضائیه در صورت وجود امکانات به دانشجویان خوابگاه مجردی با دریافت هزینه طبق تعرفه مصوب واگذار خواهد شد.
۳۳ دانشگاه هنر تهران دانشگاه برای دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فاقد خوابگاه است. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. حداکثر مدت مجاز سنوات رفاهی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روزانه ۴ نیمسال است. وفق مقررات صندوق رفاه دانشجویی به دانشجویان پردیس خودگردان همه دانشگاه‌ها وام و خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.
۳۴ دانشگاه شهرکرد به دلیل وجود محدودیت در ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی، صرفاً امکان واگذاری خوابگاه به تعداد محدودی از دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد و با اولویت بندی مطابق با مقررات شورای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه حداکثر ۴ ترم امکانپذیر است و امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم، میهمان، انتقالی و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفیت و برابر با مقررات شورای خوابگاه‌های این دانشگاه.
۳۵ دانشگاه بیرجند شرایط خوابگاه: ۱- اعطای خوابگاه‌های ملکی و استیجاری پردیس‌های دانشگاه با امکانات و کیفیت عالی، به تمام پذیرفته شدگان غیربومی دوره روزانه ۲- اعطای خوابگاه‌های خودگردان تحت نظارت دانشگاه در صورت کمبود ظرفیت اسکان در پردیس دانشگاه ۳- در اختیار قراردادن خوابگاه متأهلی به صورت محدود (دانشجویان غیر بومی، دانشجو بودن زوجین، دانشجویان ممتاز، قهرمانان ورزشی و دانشجویان خانواده‌های معزز شاهد و ایثارگر در اولویت اسکان قرار خواهند گرفت) ۴- اعطای خوابگاه‌های خودگردان به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت.
۳۶ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است.
۳۷ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دارای خوابگاه خودگردان و استیجاری (با تأمین هزینه توسط دانشجو) به تعداد کافی برای خواهران و برادران است.
۳۸ دانشگاه فردوسی مشهد شرایط خوابگاه: ۱- سرای دانشجویی به دانشجویان روزانه، غیربومی و غیرشاغل که ساکن شهرهای با فاصله بیشتر از صد کیلومتر تعلق می‌گیرد. ۲- تمامی سراهای مجردی دانشجویان روزانه در داخل پردیس دانشگاه است. ۳- سرای دانشجویی به دانشجویان نوبت دوم تعلق نمی‌گیرد؛ لکن امکان بهره برداری از سراهای دانشجویی صرفاً برای پذیرفته شدگان دختر نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت، با اخذ هزینه بیشتر در سراهای خودگردان بنیاد دانشگاه واقع در پردیس دانشگاهی، میسر خواهد بود. با توجه به محدودیت ظرفیت، سرای متأهلی صرفاً به آن دسته از دانشجویانی اختصاص می‌یابد که ضمن دارا بودن شرایط عمومی، از لحاظ امتیاز، نسبت به سایر متقاضیان، برتری کسب کرده باشند. سرای متأهلی در سال اول تحصیل به دانشجو تعلق نمی‌گیرد. به علت محدودیت در تعداد سراهای متأهلی، مدت واگذاری یکسال و صرفاً در بازه سنوات مجاز دانشجویان است.
۳۹ دانشگاه نیشابور دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است. دانشجویان می‌توانند از خوابگاه‌های تحت نظارت دانشگاه (با ظرفیت محدود) استفاده کنند. دانشگاه هیچگونه تعهدی برای اسکان دانشجویان ندارد.
۴۰ دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) معرفی به خوابگاه خودگردان
۴۱ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دارای خوابگاه ملکی داخل دانشگاه است.
۴۲ دانشگاه صنعت نفت امکان استفاده از خوابگاه دانشگاه برای دانشجویان وجود دارد.
۴۳ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه به دانشجویان از زمان شروع تحصیل به مدت ۵ نیمسال مطابق مقررات و در حد امکانات، خوابگاه واگذار خواهد کرد.
۴۴ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهبهان به کلیه دانشجویان دوره روزانه خوابگاه تعلق می‌گیرد.
۴۵ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان کلیه دانشجویان دختر و پسر غیر بومی در خوابگاه دولتی اسکان پیدا می‌کنند. این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.
۴۶ دانشگاه دامغان دانشگاه به تمام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در طول سنوات تحصیلی مجاز خوابگاه ارائه خواهد داد. به پذیرفته شدگان متأهل خوابگاه متأهلی تعلق خواهد گرفت.
۴۷ دانشگاه سمنان تخصیص خوابگاه در طول تحصیل برای دانشجویان دوره روزانه صرفاً در سنوات مجاز تحصیلی امکانپذیر است.
۴۸ دانشگاه صنعتی شاهرود به تمام دانشجویان دوره روزانه غیربومی در سنوات مجاز (۴ نیمسال) خوابگاه تخصیص می‌یابد.
۴۹ دانشگاه زابل ۱) به کلیه پذیرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه کلیه امکانات رفاهی شامل خوابگاه، تغذیه و وام‌های مرتبط تعلق می‌گیرد. ۲) به کلیه پذیرفته شدگان دختر نوبت دوم حتی الامکان امکانات رفاهی شامل خوابگاه، تغذیه و وام تعلق می‌گیرد. ۳) به پذیرفته شدگان پسر نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت خالی، خوابگاه اختصاص داده می‌شود، این دانشجویان می‌توانند از خدمات رفاهی مانند تغذیه و وام براساس آئین نامه‌های صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شوند. ۴) به پذیرفته شدگان دوره پردیس دانشگاهی، خوابگاه و تغذیه تعلق نمی‌گیرد، اما این دانشجویان می‌توانند از وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شوند.
۵۰ دانشگاه ولایت ایرانشهر شرایط خوابگاه: ۱- به کلیه پذیرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتی الامکان خوابگاه تعلق می‌گیرد. ۲- به کلیه پذیرفته شدگان دختر دوره نوبت دوم حتی الامکان خوابگاه، تعلق می‌گیرد و به پذیرفته شدگان پسر نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت خالی، خوابگاه اختصاص داده می‌شود.
۵۱ دانشگاه سلمان فارسی کازرون دانشگاه به همه دانشجویان، خوابگاه خودگردان ارائه می‌کند.
۵۲ دانشگاه شیراز ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره پردیس خودگردان در صورت داشن ظرفیت مازاد، امکانپذیر خواهد بود.
۵۳ دانشگاه صنعتی شیراز خوابگاه دانشجویی در صورت وجود ظرفیت به دانشجو تعلق خواهد گرفت و همچنین اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه‌های برتر است.
۵۴ دانشگاه فسا شرایط خوابگاه: ۱- کلیه دانشجویان پسر دارای خوابگاه‌های ملکی و دانشجویان دختر خوابگاه استیجاری تحت نظارت و سرپرستی دانشگاه هستند. ۲- خوابگاه خواهران شامل واحدهای اختصاصی دو خوابه بوده و به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان در صورت امکان واحدهای تکخوابه با ظرفیت کمتر تخصیص می‌یابد.
۵۵ دانشگاه هنر شیراز این دانشگاه فاقد هر گونه خوابگاه اعم از دولتی، خصوصی، خودگردان است و هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین و اسکان دانشجویان غیر بومی در خوابگاه‌های سطح شهر را ندارد.
۵۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شرایط خوابگاه: ۱- به دانشجویان دوره نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. ۲- به دانشجویانی که خواستار انتقال یا مهمانی به این دانشگاه باشند، خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. ۳- با توجه به ظرفیت و فضای خوابگاه‌های دانشگاه، فقط به ۳۰ درصد دانشجویان دوره روزانه متقاضی غیربومی، با دارا بودن شرایط، خوابگاه تعلق می‌گیرد. ۴- این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.
۵۷ دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) ویژه خواهران دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است ولیکن متناسب با شرایط دانشگاه هر دانشجو از یک ترم تا دو ترم تحصیلی خود را در خوابگاه استیجاری جنب دانشگاه اسکان پیدا می‌کند.
۵۸ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه فاقد امکانات خوابگاه ملکی است، نیاز دانشجویان، از طریق خوابگاه‌های خودگردان عمدتاً تأمین خواهد شد.
۵۹ دانشگاه قم این دانشگاه در سنوات مجاز تحصیل به دانشجویان متقاضی در تمامی مقاطع، خوابگاه واگذار می‌کند.
۶۰ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنّاوری پیشرفته کرمان خوابگاه برای دانشجویان روزانه در محل دانشگاه به صورت سوئیت های ۴ تخته با امکانات کامل برای هر سوییت است.
۶۱ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ارائه خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه
۶۲ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان این دانشگاه علاوه بر دانشجویان دوره روزانه، امکان اسکان و ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره نوبت دوم را هم فراهم کرده است.
۶۳ دانشگاه گلستان این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی بوده و دارای خوابگاه خصوصی تحت نظارت دانشگاه برای خواهران و برادران است.
۶۴ دانشگاه گیلان به دلیل محدودیت در ظرفیت اسکان، واگذاری خوابگاه مجردی به متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه و غیربومی به شرط ثبت تقاضای دانشجو در سامانه امور خوابگاه‌ها و صدور کد رهگیری و بر اساس اولویت، انجام خواهد شد.
۶۵ دانشگاه لرستان دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال خوابگاه ندارد. هزینه ایاب و ذهاب و سرویس دانشجویان برعهده دانشجو است و دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزینه سرویس دانشجو ندارد.
۶۶ دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۶۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به دانشجویان دوره روزانه با مسافت کمتر از ۸۰ کیلومتر، دانشجویان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. این دانشگاه دارای خوابگاه متأهلی نیست.
۶۸ دانشگاه علم و فناوری مازندران این دانشگاه فاقد خوابگاه است و تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارد و می‌تواند به خوابگاه‌های خودگردان معرفی کند.
۶۹ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین خوابگاه دانشجویان ندارد.
۷۰ دانشگاه اراک دانشگاه فاقد خوابگاه برای پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه و نوبت دوم است.
۷۱ دانشگاه تفرش به کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، خوابگاه ملکی داخل دانشگاه اختصاص می‌یابد. به تعدادی از دانشجویان متأهل طبق اولویت، خوابگاه متأهلی تعلق خواهد گرفت.
۷۲ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است.
۷۳ دانشگاه صنعتی همدان این دانشگاه برای دانشجوی کارشناسی ارشد خانم، دارای خوابگاه دولتی است. دانشجویان آقا می‌توانند از خوابگاه‌های خودگردان زیر نظارت دانشگاه استفاده کنند.
۷۴ دانشگاه ملایر به پذیرفته شدگان دوره روزانه تا ۴ نیمسال تحصیلی خوابگاه دولتی با نرخ مصوب صندوق رفاه تعلق می‌گیرد. به دانشجویان نوبت دوم تا ۴ نیمسال تحصیلی خوابگاه بر اساس قیمت مصوب صندوق رفاه تعلق می‌گیرد.
۷۵ دانشگاه اردکان دانشگاه دارای ظرفیت محدود خوابگاهی به صورت استیجاری و خودگردان است.
۷۶ دانشگاه میبد دانشگاه برای دانشجویان دختر و پسر که در فاصله‌ای بیشتر از شعاع ۱۰۰ کیلومتری دانشگاه سکونت داشته باشند، خوابگاه اختصاص می‌دهد. دانشجویانی که ساکن شهرستان‌های استان یزد با فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر از دانشگاه هستند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. دانشگاه دارای سه باب خوابگاه ویژه برادران با ظرفیت ۳۳۰ نفر و پنج باب خوابگاه نوساز ویژه خواهران با ظرفیت ۵۵۰ نفر در محل سایت اصلی است. دانشگاه دارای خوابگاه متأهلی نیست اما با توجه به تأمین اعتبار، احداث این خوابگاه‌ها در حال انجام است.
۷۷ دانشگاه یزد به کلیه دانشجویان خوابگاه تعلق می‌گیرد.

به طور تقریبی حدود ۲۵ دانشگاه اعلام کرده اند که فاقد خوابگاه متاهلی و امکانات خوابگاهی برای دانشجویان دوره‌های نوبت دوم (شبانه)، پردیس و مجازی هستند.

منبع: مهر

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید های روز
آخرین اخبار
انتخاب سردبیر
پیشنهاد امروز