۱۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۰
ثبت نام آغاز شد؛
مرکز جذب، امور هیأت علمی، و نخبگان وزارت بهداشت بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۱۷۸۶

به گزارش گروه دانشگاه سرطان نیوز،  مرکز جذب، امور هیأت علمی، و نخبگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیستمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وابسته را برگزار می‌کند.

ثبت نام صرفا از طریق سامانه فراخوان به آدرس https://ippapp.behdasht.gov.ir به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان اخذ کد رهگیری است.

مهلت ثبت نام الکترونیکی صرفا به مدت دو هفته از ساعت ۲۲ روز ۱۴ بهمن تا ساعت ۲۴ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ است.

صرفاً به مستندات و مدارک بارگزاری شده در سامانه جذب امتیاز تعلق می گیرد. لذا ارائه و تحویل هر گونه فیزیک مدارک خارج از مستندات بارگزاری شده در سامانه به دبیرخانه های هیات های اجرایی غیرقابل بررسی است.

نتیجه فراخوان صرفاً از طریق سامانه (کد رهگیری) قابل پیگیری است و معترضین به نتیجه فراخوان ۲۰ روز مهلت اعتراض کتبی به دانشگاه محل تقاضا را دارند. در غیر اینصورت نتیجه قطعی است.

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ب) تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

ج) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

د) عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سوابق محکومیت کیفری و جزائی

ه) برخورداری از سلامت روانی و جسمی متناسب با خدمت

و) انجام خدمت نظام وظیفه عمومی و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام وظیفه (ویژه متقاضیان ذکور قانون ماده یک نحوه تامین اعضای هیأت علمی)

ز) تأیید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیأت اجرایی جذب دانشگاه ها و مرکزی جوذب وزارت بهداشت طبق مصوبات هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ح) حداکثر سن برای متقاضیان شرکت در فراخوان که مدرک کارشناسی ارشد ۳۵ و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D)/ دانشنامه تخصصی/ فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵ سال است.

ط) کلیه اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در فراخوان به جز دانش آموختگان دارای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D. by Research به صورت آموزشی-پژوهشی جذب خواهند شد.

شرایط اختصاصی

۱- دارا بودن دانشنامه تخصصی/ فوق تخصصی/ گواهی اتمام دوره فلوشیپ در رشته های بالینی و دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) و یا مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

- استخدام از بین دارندگان مدک کارشناسی ارشد صرفا در موارد خاص و برابر ضوابط آیین نامه بلامانع است.

- مستخدمین کشوری با مدرک کارشناسی ارشد به استثنای کارشناسی ارشد رشته های تکنولوژی اتاق عمل، تکنولوژی گردش خون و هوشبری نمی توانند در فراخوان شرکت کنند.

- مؤسسه مجاز است از پذیرفته شدگان فراخوان استخدامی حسب تشخیص شورای مؤسسه تعهدنامه محضری برای مدت ۵ سال به منظور اشتغال و تداوم خدمتی وی اخذ کند.

- متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور شرکت کنند.

- شرکت افراد شاغل به تحصیل در فراخوان ممنوع است. (چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شود).

چنانچه هر یک از افراد مزبور پس از شرکت در فراخوان و قبل از اعلام نتیجه اقدام به ادامه تحصیل کنند به منزله انصراف از فراخوان جذب هیأت علمی است.

- دارندگان مدرک دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by Research) صرفا در کد رشته های پژوهشی می توانند شرکت کنند و حق شرکت در فراخوان آموزشی را ندارند.

- شرکت اعضای هیأت علمی پیمانی/ رسمی مؤسسات در فراخوان سایر مؤسسات در صورتی که مؤسسه محل خدمت با استعفای وی موافقت کرده باشد بلامانع است.

- به ازای هر سال سابقه مفید آموزشی صرفا پس از تأئید هیأت ممیزه و جذب مرکزی حداکثر تا ۵ سال متناسب با سابقه مفید آموزشی به سقف سن استخدام داوطلبان افزوده می شود.

- افرادی که در مؤسسات معتبر خارجی به صورت هیأت علمی دانشیار و بالاتر خدمت کرده اند تا حداکثر سن ۵۵ سال به شرط تأیید هیأت ممیزه مرکزی می توانند استخدام شوند.

- در مورد جامعه معزز ایثارگران مشمول بند پ ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه شامل فرزندان و همسران شهدا ، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران آزادگان، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصص و فوق تخصص مورد تائید وزارت خانه های علوم و بهداشت هستند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند از شرایط سنی معاف هستند.

- جذب متقاضیان در شرایط سنی بالاتر از مندرج در بند «ح»، به صورت خاص با کسب مجوز از هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت ممکن خواهد بود.

۲- داوطلبان با بیش از ۱۵ سال سنوات خدمت در استخدام کشوری واجد شرایط شرکت در فراخوان نیستند.

۳- کلیه متعهدین خدمات عام قانونی (اعم از اعضای هیأت علمی آموزشی ضریب K و نیز دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسان ارشد) به وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند بلافاصله در فراخوان شرکت کنند.

ذکر این نکته ضروری است که اعضای هیأت علمی بالینی پس از شروع تعهدات خود می توانند در فراخوان همان دانشگاه شرکت کنند. متعهدین خدمت که تعهدات خود را در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی می گذرانند مشروط به موافقت کتبی رییس موسسه مبداء می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی نیز شرکت کنند.

- شرکت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دوره ضرورت (۲۴ ماه) میسر است. جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهدات و صدور کارت پایان خدمت ممکن خواهد بود.

- دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا/ طب ورزشی/ طب کار و پزشکی اجتماعی بلافاصله پس از فراغت از تحصیل می توانند در فراخوان شرکت کنند. (از تعهدات معاف هستند). همچنین در خصوص دانش آموختگان طب سالمندی چنانچه ظرف ۶ ماه از زمان معرفی دانش آموختگان یاد شده به مرکز امور هیأت علمی امکان جایابی برای ایشان فراهم نشود، شرکت در فراخوان با بارگذاری مستندات مربوطه بلامانع است.

- متخصصین متعهد خدمات درمانی صرفاً در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت کنند. این دسته از افراد در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاه ها نیز می توانند شرکت کنند. بارگذاری موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت در سامانه در زمان ثبت نام الزامی و ملاک بررسی است.

چنانچه کمتر از ۶ ماه به پایان تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت ایشان در فراخوان علیرغم نداشتن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت در فراخوان سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور بلامانع است.

- متخصصین متعهد خدمات درمانی که از سهمیه استخدامی/ سهمیه مناطق محروم/ سهمیه برقراری عدالت آموزشی و سهمیه خانمها جهت پذیرش در دوره تخصصی استفاده کرده باشند، صرفاً درصورت داشتن موافقت کمیسیون مشترک آموزش و درمان وزارت بهداشت و تأیید شورای عالی تعهدات می توانند در فراخوان شرکت کنند.

- متخصصین دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی که بصورت درمانی و یا هیات علمی آموزشی در دانشگاهها تعهد می گذرانند می توانند صرفا در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت کنند و در صورت موافقت کتبی رییس دانشگاه محل خدمت/ محل تعهد می توانند در فراخوان سایر دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی شرکت کنند.

- دارندگان دانشنامه فوق تخصصی که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی می گذرانند صرفاً می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت کنند. تنها در صورت باقی ماندن حداکثر ۶ ماه به پایان تعهدات (فوق تخصص) می توانند در فراخوان سایر دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی نیز شرکت کنند.

- دانش آموختگان رشته های مامایی، بهداشت باروری و کلیه گرایش های پرستاری تنها به صورت بالینی (مستتقر در بالین) جذب دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی علوم پزشکی خواهند شد.

- دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارایه عدم نیاز از سازمان پزشتکی قانونی می توانند در فراخوان شرکت کنند.

۴- رشته و مقطع متقاضی باید با عنوان رشته - مقطع مندرج در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع است.

۵- ایثارگران معزز مشمول بند پ ماده ۹۰ برنامه ششم توسعه شامل فرزندان و همسران شهدا ، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران آزادگان، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصص و فوق تخصص و فلوشیپ هستند و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند (منوط به کسب ۸۰ درصد امتیازات آخرین فرد پذیرش شده) در اولویت استخدام قرار دارند.

۶- متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت کنند، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت کنند.

۷- متقاضیان دارنده مدرک تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایینتر را ندارند.

- در مواردی که اعلام نیاز موسسه به صورت دوره فلوشیپ قید شده باشد، تصمیم‌گیری در مورد بررسی پرونده ها با مدرک تخصصی (درصورت عدم مراجعه متقاضی با مدرک دوره فلوشیپ اعلام شده) بر عهده هیأت مرکزی جذب خواهد بود.

- چنانچه اعلام نیاز موسسه به صورت تخصص بالینی (دانشنامه تخصصی) قید شده باشد تصمیم گیری در خصوص بررسی پرونده متقاضیان با مدرک فلوشیپ بر عهده هیأت مرکزی خواهد بود.

۸- اعضای هیأت علمی اخراج شده با رای هیآت اجرایی/ مرکزی و انتظامی نمی توانند در فراخوان جذب هیأت علمی شرکت کنند.

۹- انصراف در هر مرحله ای قبل از رای هیأت مرکزی الزاما مستلزم ثبت انصراف در سامانه جذب اعضای هیأت علمی است.

۱۰ چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، کلیه مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بلا اثر می شود.

۱۱- داوطلبان مجاز به شرکت در فراخوان دو دانشگاه هستند. صرفا یکی از دانشگاه های مورد انتخاب فرد می تواند از دانشگاه های (تهران - ایران - شهید بهشتی - شیراز - اصفهان - تبریز - مشهد - کرمان و اهواز) باشد.

تبصره: از بین اولویت های انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیأت مرکزی جذب نسبت به تأیید نهایی آن اقدام کرده و متقاضی مکلف است در اولین محلی که هیات مرکزی جذب تایید می کند به خدمت مشغول شود و اولویت بعدی از دستور کار خارج خواهد شد.

تذکرات بسیار مهم

۱- استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه ها منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاههای ذیربط خواهد بود.

۲- استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است.

۳- متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاری به صورت پرستاری مستقر در بالین جذب می شوند به استناد آیین نامه پرستاری مستقر در بالین تا ۵ سال بعد از پیمانی شدن حق ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را ندارند.

۴- داوطلبان توجه داشته باشند در احتساب امتیازات علمی، صرفاً به مستندات بارگذاری شده به صورت الکترونیکی در سامانه امتیاز تعلق می گیرد، لذا ارائه هر گونه مستند دیگری خارج از سامانه به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب محمل قانونی نداشته است و خلاف مقررات خواهد بود.

منبع: مهر

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید های روز
آخرین اخبار
انتخاب سردبیر
12:37 - 1402/12/09
وزیر بهداشت مطرح کرد؛
نقش محوری پرونده الکترونیک در برنامه سلامت خانواده/واکسیناسیون سراسری با دو واکسن جدید از ۱۴۰۳
وزیر بهداشت ضمن اشاره به الزامات برنامه سلامت خانواده، در عین حال درباره واکسیناسیون با واکسن‌های پنوموکوک و روتاویروس که از روز‌های گذشته در استان هرمزگان آغاز شده، گفت: امیدواریم تا سال آینده واکسیناسیون با این دو واکسن در کل کشور انجام گیرد.
11:00 - 1402/12/09
رییس مرکز آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
۱۰۰ درصد خدمات وزارت بهداشت هوشمند شد
رییس مرکز آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از اتصال همه ۶۳ خدمت وزارت بهداشت به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.
08:03 - 1402/12/09
رییس انستیتو پاستور ایران خبر داد؛
اقدام انستیتو پاستور ایران برای تولید «واکسن سالک»
رییس انستیتو پاستور ایران ساخت و تولید واکسن «سالک» را از اولویت‌های اصلی این مجموعه در سال آتی خواند و با بیان اینکه در دنیا واکسنی برای این بیماری وجود ندارد، گفت: در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهیم کرد که در چه مرحله‌ای از تولید این واکسن قرار داریم.
پیشنهاد امروز